Ticari Kredi Kartlarınız ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen vergi türlerinden 50.000 TL’ye kadar olan borçlarınızı, www.gib.gov.tr adresi üzerinden erişilen “İnteraktif Vergi Dairesi” uygulaması üzerinden ödeyebilirsiniz.

 
• Yıllık Gelir Vergisi
• Zirai Kazanç Gelir Vergisi
• Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar)
• Kurumlar Vergisi
• Kurumlar Vergisi Stopajı
• Basit Usulde Ticari Kazanç
• Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
• Hasılat Esaslı Katma Değer Vergisi (Kdv4)
• Gelir Geçici Vergi
• Kurum Geçici Vergi
• Diğer Ücretler
• Katma Değer Vergisi Tevkifatı
 
Tutar kısıtı olmadan ise www.gib.gov.tr adresi üzerinden Ticari Kredi Kartlarınız ile  ; Gelir Vergisi (Gayrimenkul/menkul Sermaye İradı, Ücret, Diğer kazanç ve İratlardan Kaynaklı Gelir Vergisi), 6183 sayılı Kanun kapsamında Taksitlendirilmiş Borçlar, Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası, Geçiş Ücreti ve İdari Para Cezası, Diğer İdari Para Cezaları, 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırma, Tapu Harcı, Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı, Yüksek Öğrenim Harç Kredisi, Sürücü Belgesi Harcı ve Değerli Kağıt Bedeli, Göç İdaresi İkamet Harcı, Tek Giriş Vize Harcı, Ecrimisil Gelirleri, Veraset ve İntikal Vergisi ödenebilmektedir.
Ticari Kredi Kartlarınız ile;
 
• İşCep,
• İnternet Şube,
• Çağrı Merkezi,
 
Kanallarımızdan veya www.gib.gov.tr üzerinden ödeme yapabileceğiniz vergi türleri ve harçlar ise aşağıda yer almaktadır;
 
• Motorlu Taşıtlar Vergisi*
• Trafik Para Cezası
• Gayri Menkul Sermaye İradı Vergisi (Kira Vergisi)
• Yurtdışı Çıkış Harcı*
• Pasaport Harcı* 
• Pasaport Değerli Kağıt Harcı
• Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı*
• İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli*
• Kimlik Kartı Satış Bedeli*​

* Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve Yurt Dışı Çıkış HarcıPasaport Harcı, Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı, İkametgah Tezkeresi Defter Satış Bedeli ve Kimlik Kartı Satış Bedeli ödemelerinizi Maximum İşyerim uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Toplu MTV ödeme talimatlarınızı 3 adede kadar aracınız için tüm ticari kredi kartlarına, 3 adetten fazla araç ise sadece İş Bankası Vergi Kartınıza Şubelerimiz aracığıyla tanımlatabilirsiniz.
 
Gerek Bankamızla gerekse yurtiçi diğer bankalarla anlaşmalı belediyelere tahsis edilmiş POS cihazları ve sanal POS uygulamaları üzerinden yapılan Çevre ve Temizlik Verginizi de ödeyebilirsiniz.
 
SGK prim ödemelerinizi ise İşC​ep, Ticari İnternet Şube, Maximum İşyerim veya “sgk.gov.tr” internet sitesinden ticari kredi kartlarınızı kullanarak yapabilir, henüz teslim edilmemiş olsa dahi kart numarası üretildiğinde İş Bankası Vergi kartınızı, İşCep, İnternet Şube ve Maximum İşyerim üzerinden ödenen vergi, harç ve SGK prim ödemelerinde kullanabilirsiniz.
 
SGK ödeme işlemlerine ilişkin ücret bilgilerimiz
 
Vergi ve SGK ödemelerinize özel geliştirilen İş Bankası Vergi Kart ürünümüz hakkında detaylı bilgi