​Maximum Kart'ınız, kaybolma ya da çalınma durumuna karşı (günün koşullarına göre ve belirlenen bir tutara kadar) hasar ödemelidir.

Bu hasar ödemesi ile, kartlarınızı kaybetmeniz veya çaldırmanız durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlar teminat altına alınmaktadır.  Söz konusu hasar ödemesi hizmetinden yararlanmak isterseniz İş Bankası Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölümü’nün 0850 724 04 28 numaralı telefonunu arayarak İş Bankası'nı durumdan haberdar etmeniz gerekmektedir.

01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.

KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur.

Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise hasar ödemesi kapsamı dışındadır.

Maximum Kart'a Başvurun